Transistorstraat 42-II
1322 CG Almere

T: 036 - 523 10 91
F: 036 - 521 70 15
E: info@sanes.nl

Disclaimer

De inhoud van dit bericht is vetrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en hen die gerechtigd zijn daar kennis van te nemen is zonder toestemming van Sanes B.V. verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en dit e-mail bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen. Sanes B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

De zwakste schakel uitgesloten