Transistorstraat 42-II
1322 CG Almere

T: 036 - 523 10 91
F: 036 - 521 70 15
E: info@sanes.nl

GIW/ ISSO 2007

  • Verwarming
  • Ventilatie
  • (Warm) tapwater
  • Installatiegeluid
  • Temperatuuroverschrijding

Verwarming

- Ontwerp o.b.v. comforttemperaturen/ regeling per vertrek
- cv aanvoertemperatuur minder dan 80°C
- Warmteafgiftesystemen voorzien van (regelbare) afsluiters
- CV ketel voorzien van inregelventiel
- Selectie: radiatoren NEN-EN 442/ convectorputten NEN-EN 442
- Vloerverwarming: dekking op de leidingen meer dan 2 cm
- Warmteopwekkingsinstallaties volgens de ISSO 51
- Warmteopwekkers voorzien van CE markering
- Produktdocumentatiemap bij oplevering

Ventilatie

- T.p.v. opstelplaats wasmachine een afzuigrozet
- Luchtsnelheid in de ruimte minder dan 0,2 m/s
- Aparte groep in de meterkast opnemen t.b.v. ventilatie
- Instroomopeningen voorzien van gaas
- Bij collectieve installaties keerklep aanbrengen
- Opstelwand ventilatieunit meer dan 200kg/m2
- Produktdocumentatiemap bij oplevering

(Warm) tapwater

- Koudwaterleidingtemperatuur minder dan 25°C
- Wachttijd warmwatertemperatuur minder dan 30 seconden
- Produktdocumentatiemap bij oplevering

Installatiegeluid

- Eisen aan max. installatiegeluid binnen de woning
- Metingen volgens de NEN 5077

Temperatuuroverschrijding

- Eisen overmatige opwarming woning

Gelijkwaardigheden op basis van TNO-toetsing