Transistorstraat 42-II
1322 CG Almere

T: 036 - 523 10 91
F: 036 - 521 70 15
E: info@sanes.nl

Installaties

De HR107 ketel wordt steeds vaker vergeleken met laagtemperatuursystemen als warmtepompen en warmtekrachtkoppeling (WKK).

Warmtepompen

Onder invloed van de aangescherpte EPC-eis van 0,8, worden steeds meer warmtepompinstallaties toegepast in de woningbouw. We onderscheiden over het algemeen warmtepompsystemen met open bronnen en systemen met gesloten bronnen. Het rendement ligt over het algemeen rond de 150% tegenover 90% bij een HR107 ketel.

Aandachtspunten bij een open bronsysteem zijn:

  • Onderzoek naar de opbouw van de grond (geohydrologisch onderzoek i.v.m. toepasbaarheid/ capaciteit van het systeem).
  • Globale gegevens kunnen ook worden verkregen uit een (digitale) grondwaterkaart.
  • Bij de provincie dient nagegaan te worden of er een vergunning nodig is en welke beperkingen voor het gebied gelden.
  • Afspraken over wie eindverantwoordelijkheid is voor het bronsysteem
  • Afspraken over wie eindverantwoordelijkheid is voor het afgiftesysteem

Warmtekrachtkoppeling

De WKK is op woningniveau (micro-WKK) nog niet rendabel. Op woningblok of gebouwniveau worden deze systemen wel vaker toegepast. Het rendement van een dergelijk systeem bedraagt circa 85%.

Een combinatie van warmte krachtkoppeling met absorptiekoeling biedt interessante mogelijkheden. Hoewel het totale rendement van de WKK vergelijkbaar is met dat van de cv ketel is de wkk interessant, gezien het feit dat naast de thermische energie ook elektrische energie wordt opgewekt.

Gelijkwaardigheden op basis van TNO-toetsing