Transistorstraat 42-II
1322 CG Almere

T: 036 - 523 10 91
F: 036 - 521 70 15
E: info@sanes.nl

Kenniscentrum

In de rubriek 'Kenniscentrum' van Technisch Adviesburo Sanes B.V. worden (alternatieve) toepassingen van installatie-, bouwfysica-, Bouwbesluitaspecten/ eisen weergegeven c.q. toegelicht, welke bij het ontwerpen/ bouwen aan de orde van de dag zijn.

De beschreven aspecten zijn daarbij benaderd vanuit de visie van Technisch Adviesburo Sanes B.V. of raken de visie van ons bureau: "Vertaling van de regelgeving/ theorie naar de praktijk".

Gelijkwaardigheden op basis van TNO-toetsing